REGLAS SK s.r.o.

Produkty

Protipožiarné sklo PYROBAT je špeciálne vrstvené sklo, vyrábané od roku 1995, ktoré sa v prípade požiaru, zmení na tzv. stenu brániacu šíreniu ohňa, dymu, obmedzuje alebo zastavuje nežiadúce teplo.

Protipožiarné sklo PYROBAT je určené na použitie v interiéri, ale v kombinácii s izolačným dvojsklom alebo trojsklom aj v exteriéri.

Požiarné sklá Pyrobat sa vyrábajú v súlade s normou EN ISO 12543 časť 1-6.

Protipožiarné sklá Pyrobat sa používajú pri deleniach interiérov, kde je nutná požiarna odolnosť, kde nariadenia predpisujú sklo s vysokou ochranou a bezpečnosťou voči ohňu.

ProduktMaximálny dodávaný rozmerHrúbkaPožiarná odolnosť*VlastnostiProduktový list
PYROBAT 81400x2500 mm8,7 mmEW-30EN 12600- 3(B)2
EN674-U-4.9 W/m2K, EN 410 – 86.0%
Stiahnuť
PYROBAT 91400x2500 mm9,3 mmEI-15EN 12600- 3(B)2
EN674-U-4.9 W/m2K, EN 410 – 86.0%
Stiahnuť
PYROBAT 151400x2400 mm14,6 mmEI-30/ EW 60EN 12600- 1(B)1, EN ISO 140-3 RW-38dB,
EN 356- P1A, EN674-U-4.8 W/m2K
EN 410 – 82.8%
Stiahnuť
PYROBAT 201400x2400 mm19,9 mmEI-45EN 12600- 2(B)2, EN ISO 140-3 RW-40dB,
EN 356- P2A, EN674-U-4.8 W/m2K
EN 410 – 80.6%
Stiahnuť
PYROBAT 251400x2400 mm25,2 mmEI-60EN 12600-1(B)1, EN ISO 140-3 RW-40dB,
EN 356- P2A, EN674-U-4.8 W/m2K,
EN 410 – 80.6%
Stiahnuť

*Triedy požiarnej odolnosti sú označené písmenami ich funkcií a čísla, podľa času v minútach, podľa požadovanej požiarnej odolnosti.

E

Požiarna celistvosť

Označuje schopnosť utesniť priestor pred ohňom v prípade jednostranného zaťaženia ohňom – prenosu požiaru v dôsledku priechodu plameňa.

I

Tepelná izolácia

Označuje schopnosť obmedziť nárast teploty na chránenej strane a tým účinne bráni prenosu požiaru a zabraňuje vznieteniu horľavých materálov na chránenej strane – poskytuje možnosť použitia únikovej cesty v prípade požiaru.

W

Obmedzenie tepelného žiarenia

Označuje schopnosť pre potlačenie tepelného žiarenia tak, že žiarenie sa meria z chránenej strany po dobu uvedenú maximálnou hodnotou.