REGLAS SK s.r.o.

Produkty

Ognioodporne szkło Pyrobat jest specjalnym szkłem warstwowym, produkowanym od roku 1995, które w przypadku pożaru zmienia się w tzw. ścianę powstrzymującą rozprzestrzenianie się ognia, dymu, ogranicza lub tamuje niepożądane ciepło.

Ognioodporne szkło Pyrobat jest przeznaczone do użycia wewnętrznego, ale także w kombinacji z podwójnym lub potrójnym szkłem izolacyjnym także na zewnątrz.

Ognioodporne szkło Pyrobat produkuje się zgodnie z normą EN ISO 12543 część 1-6.

Ognioodporne szkło Pyrobat używa się przy dzieleniu pomieszczeń, gdzie konieczna jest odporność ogniowa, gdzie rozporządzenia nakładają obowiązek zastosowania szkła z wysoką ochroną i bezpieczeństwa ogniowego.

ProduktMaksymalny dostarczany wymiarGrubośćOdporność ogniowa*WłaściwościKarta produktu
PYROBAT 81400x2500 mm8,7 mmEW-30EN 12600- 3(B)2
EN674-U-4.9 W/m2K, EN 410 – 86.0%
PYROBAT 91400x2500 mm9,3 mmEI-15EN 12600- 3(B)2
EN674-U-4.9 W/m2K, EN 410 – 86.0%
PYROBAT 151400x2500 mm14,6 mmEI-30/ EW 60EN 12600- 1(B)1, EN ISO 140-3 RW-38dB,
EN 356- P1A, EN674-U-4.8 W/m2K
EN 410 – 82.8%
Pobierz
PYROBAT 201400x2500 mm19,9 mmEI-45EN 12600- 2(B)2, EN ISO 140-3 RW-40dB,
EN 356- P2A, EN674-U-4.8 W/m2K
EN 410 – 80.6%
PYROBAT 251400x2500 mm25,2 mmEI-60EN 12600-1(B)1, EN ISO 140-3 RW-40dB,
EN 356- P2A, EN674-U-4.8 W/m2K,
EN 410 – 80.6%
Pobierz
*Klasy odporności ogniowej oznaczane są literami ich funkcji i numerami, według czasu w minutach, zgodnie z wymaganą odpornością ogniową.

E

Szczelność na płomienie i gazy

Oznacza zdolność przegrody do szczelnego odcięcia pomieszczenia przed ogniem i gazami w przypadku jednostronnego obciążenia ogniem – przeniesienie się pożaru w wyniku przedostawania się płomieni lub znacznych ilości gazów jest wykluczone.

I

Izolacja cieplna podczas pożaru
Oznacza zdolność przegrody do organiczenia wzrostu temperatury po stronie chronionej, co skutecznie uniemożliwia przniesienie się pożaru i zapobiega zapaleniu się palnych materiałow po stronie chronionej stwarza to możliwość korzystania z dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.

W

Tłumienie promieniowania cieplnego

Oznacza zdolność przegrody do tłumienia promieniowania cieplnego w taki sposób, że promieniowanie to mierzone po stronie chronionej nie może przez wskazany czas przekroczyć maksymalnej wartości.