REGLAS SK s.r.o.

Požiarne sklo PYROBAT

Dostupná ponuka požiarnych skiel dáva možnosť zabezpečiť zvýšený stupeň požiarnej ochrany, ktorá sa meria časovým intervalom (15, 30, 45, 60 min.), počas ktorého sú zaručené jeho izolačné vlastnosti a celistvosť, alebo len celistvosť v súlade s normami EU.

Shape Divider